een unieke noabarschap
Een unieke kans,
een unieke herbestemming
Een unieke locatie,
een unieke noabarschap
Een unieke kans,
een unieke herbestemming
Een unieke locatie,

Landgoed Singraven

Verleden, heden en toekomst van een prachtig landgoed

Centraal gelegen in Twente, langs de Dinkel en nabij Oldenzaal, Ootmarsum en Denekamp ligt landgoed Singraven. Een landgoed dat een lang en rijk verleden kent en waar talloze mensen zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de instandhouding van zijn unieke en groene karakter.

Landgoed Singraven wordt voor het eerst genoemd in 1381 als agrarische boerenhofstede ‘Hof ten Singraven’, die in eigendom was van de bisschop van Utrecht. Deze beleende het aan derden, onder wie de Oldenzaalse Begijnen. In 1398 kwam het huis in bezit van de familie Hondenberg die het huis in 1415 versterkte tot havezate. In de volgende eeuwen behoorde Singraven toe aan de graven van Bentheim en aan de adellijke familie Sloet, die het inmiddels vervallen huis in 1651 volledig liet slopen en herbouwen. Daarna kwam het landgoed door vererving of verkoop achtereenvolgens in handen van de families De Thouars, Roessingh Udink en Laan.

Willem Frederik Jan Laan, de voorlaatste particuliere eigenaar en bewoner, liet forse verbouwingen en restauraties uitvoeren, zowel aan het Huis als aan andere onderdelen van het landgoed. Bovendien vergaarde hij een enorme kunst- en antiekcollectie die nu nog in het Huis te bezichtigen is. Hoewel de (kinderloze) heer Laan tot zijn dood in 1966 op Singraven bleef wonen, gaf hij het landgoed al in 1956 in eigendom aan Stichting Edwina van Heek. De stichting heeft zich sindsdien ingezet voor de zorg en instandhouding van dit waardevolle toonbeeld van cultureel erfgoed ter grootte van 500 hectare.

 

Bekijk het aanbod

 

Benieuwd naar verhalen van bewoners van Singraven?

Interviews

Singraven

 

In de beginjaren van deze eeuw stelde de stichting een veranderingstraject in werking. Zij zocht nieuwe inkomsten, omdat een landgoed als Singraven niet rendabel kan zijn op de oude manier van bosbouw en verpachte landbouwgrond alleen. Op Singraven speelde ook dat de heer Laan veel monumentaal groen toegevoegde, maar juist de pachtboerderijen liet slopen. Daardoor werden de mogelijkheden om inkomsten te verwerven kleiner waardoor het onderhoud en het behoud van het landgoed in gevaar kwam. Nieuwe plannen zorgen er nu voor dat landgoed Singraven een uitdagende nieuwe toekomst tegemoet kan gaan.

Na gedegen onderzoek en een proces dat meer dan 15 jaar in beslag nam, werd een plan ontwikkeld dat de bouw van 16 woningen op zeven oude erven mogelijk maakt. De inkomsten die uit de erfpacht voortvloeien maken openstelling van het landgoed voor het publiek mogelijk. En met de inkomsten uit erfpacht kunnen ook groene projecten uitgevoerd worden, zoals het aanleggen en onderhouden van watergangen. Op deze manier kan een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd aan een bewogen geschiedenis.

De zorg voor en instandhouding van dit waardevolle en culturele erfgoed wordt gekenmerkt door het Twentse Noaberschap. Een begrip dat met name bekend is in de Achterhoek en Twente, een ruime en intensieve vorm van burenhulp die gekenmerkt wordt door betrouwbaarheid, betrokkenheid en loyaliteit.

 

Singraven loatiekaartje

Groter bekijken? Klik dan op de kaart!

Voordelen

  • Centraal gelegen in Twente
  • Instandhouding van het landgoed middels erfpacht
  • Kenmerkend voor en door Twentse Noaberschap

 

 

Landgoed Singraven
Landgoed Singraven
Landgoed Singraven
Landgoed Singraven
Landgoed Singraven
Landgoed Singraven
Landgoed Singraven