Erve Haboer 2e Fase

 

Wonen op Singraven - Haboer & Drentsche Schuur

Boerderij

Wonen op Singraven - Haboer & Drentsche Schuur

Erfwoning

Wonen op Singraven - Haboer & Drentsche Schuur

Renovatie Lemenschuur

 

Het oorspronkelijke erf lag op de plek waar nu bos is. Op de nieuwe locatie wordt de oude bomenlaan hersteld en ontstaan twee deelerven, waarvan de eerste naast het bos en de tweede aan de andere zijde van de es. 

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is de ligging van het erf aan de rand van de es zeer kenmerkend en lijkt veel op de oorspronkelijke situatie. Het erf komt genesteld tussen de bestaande landschappelijke elementen – de laan, bomen en de es – te liggen. De bestaande landschappelijke elementen zijn overblijfselen van het oorspronkelijke erf. Op het erf wordt de ouden lemen vakwerkschuur die nu nog aan de Borgbosweg staat, parallel aan het bos herbouwd. Belangrijk bij de herinrichting van het erf is dat het zicht vanaf de Beuningerstraat naar het Sterrenbos zo veel mogelijk vrij blijft. De bestaande bomen markeren de oostelijke grens van het erf. De bomenlaan wordt verlengd in de richting van Beuningen; de oude lanenstructuur wordt teruggebracht.

 

 

Boerderij
Aan de oostzijde ligt een deelerf met een nieuw te bouwen boerderij met een maximaal bouwvlak van 200 m2

Erfwoning
Op het erf van de nieuwe boerderij komt tevens een erfwoning. Beide woningen delen een parkeerschuur.

Lemenschuur
Aan de westkant komt een nieuw erf met de herplaatste Lemen schuur als woning en een bijbehorende parkeerschuur.

Voor de boerderij en erfwoning zijn de volgende criteria vastgesteld:

  • Grote dominante kap
  • Ongeglazuurd keramische pannen
  • Forse overstekken
  • Geen goten
  • Zwarte houten betimmering op de topgevels
  • Hoofdgebouw heeft een dakhelling van ca. 50°
  • Lage gevel aan de zijkanten (max 2,20 m)

 

De lemenschuur betreft een bestaande schuur die momenteel gelegen is aan de Borgbosweg 6 te Beuningen.
Deze schuur zal verplaatst worden en als woning herbestemd worden op Erve Haboer.

Deze woningen gaan in de tweede fase in de verkoop. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, zal dit tijdig worden gecommuniceerd.

 

Ligging

 


Erve Haboer

 


Erve Haboer - Lemenschuur

 

Bekijk de locatie op Google Maps

Kavel 1 Kavel 2

 

Terug naar het overzicht?

Ga terug

Wonen op Singraven - Haboer
Wonen op Singraven - Haboer
Wonen op Singraven - Lemenschuur
Wonen op Singraven - Lemenschuur
Wonen op Singraven - Lemenschuur