Persbericht BOEi

Eerste vier woningen Landgoed Singraven verkocht

Denekamp, 12 juni 2019 – Onlangs zijn op Huis Singraven in Denekamp de eerste erfpacht- en koopplanovereenkomsten getekend voor vier woningen binnen het unieke project ‘Wonen op Singraven’. De verkoop betreft Erve Grobbe, het voorhuis en achterhuis van Erve Olde Sonderhuis en Erve Horst. De nieuwe bewoners worden onderdeel van het landgoed en de unieke maatschap, bestaande uit een hechte kring van ‘noabers’.

Landgoed Singraven is een 600 jaar oud en 450 hectare groot landgoed gelegen langs de Dinkel dicht bij het Twentse dorp Denekamp. Op het landgoed staan vele bijzondere monumentale gebouwen, waaronder het statige Huis Singraven, het achterliggende koetshuis en de eeuwenoude watermolen. ‘Wonen op Singraven’ is één van de weinige geslaagde voorbeelden van Rood voor Groen; waarbij woningen (rood) als financiële grondslag dienen voor landgoedversterkende maatregelen (groen). Met de erfpachtopbrengsten is het toekomstig onderhoud van het landgoed veiliggesteld.

In totaal worden er 16 nieuwbouwwoningen gebouwd op locaties waar vroeger ook erven stonden. Binnen de eerste fase zijn nu nog zes woningen beschikbaar:

- De boerderij en voormalige schuur op Erve Schiphorst, ten westen van het molencomplex. De achterkant van dit erf grenst aan de bossen van de Hagelmeien, een belangrijk natuurhabitat. Het typische Twentse beeld van een erf aan de rand van een kamp, verankerd in het landschap door een achterliggend bos en een eikengaard, wordt hier door middel van her-/nieuwbouw weer compleet.

- Twee erfwoningen op Erve Olde Sonderhuis, omsloten door bos. Bijzonder aan Erve Olde Sonderhuis is zonder meer de fraaie collectie Thuja’s, aan beide kanten van de zandweg. Deze Thuja’s, die ook wel levensbomen worden genoemd, zijn een belangrijk erfgoed van W.F.J. Laan, de laatste bewoner van het landgoed en gepassioneerd bosbouwer.

- Het voor- en achterhuis van Erve Loman, een Rijksmonumentale schuur die vroeger samen met de boerderij één ensemble vormde. De woning kan naar eigen inzicht, maar uiteraard binnen de geldende regels, worden gerenoveerd en gemoderniseerd.

Zie verder www.wonenopsingraven.nl. Verhalen van huidige bewoners zijn te vinden op de pagina Mensen Vertellen over Monumenten van BOEi: www.boei.nl/mensen-vertellen

 

Over BOEi

BOEi is een maatschappelijke onderneming gericht op herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. De organisatie, voluit de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, richt zich op het ontsluiten van Nederlands erfgoed voor burgers en het ontsluiten en doorgeven van haar verhalen aan navolgende generaties in Nederland. Restauratie en herbestemming gebeurt met veel oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Zie ook www.boei.nl voor onze missie, projecten en aandeelhouders.

 

Voor meer informatie:

Michiel Rohlof, Hoofd Communicatie, Marketing & Fondsenwerving BOEi

T. 033 760 0814
M. 06 155 204 18
E m.rohlof@boei.nl

 

Communicatie BOEi
E communicatie@boei.nl

 

Projecten van BOEi worden mede mogelijk gemaakt door: BankGiroLoterij

Schiphorst
Schiphorst